Maurizio Cattelan, Untitled, 2018 Utställningsbild från Maurizio Cattelan, “WE”, Leeum Museum of Art, Seoul, Korea, 2023. Foto: Kim Kyoungtae. Courtesy, Maurizio Cattelans Archive © Maurizio Cattelan 2024.

Utan titel, 2018

Maurizio Cattelan

Speltid: 01:38

Berättare: Välkommen in i en miniatyr av Sixtinska kapellet i skala 1:6. Det mycket välbesökta originalet återfinns i Vatikanstaten i Rom. Cattelans lilla kapell är komplett med handmålade kopior av Michelangelos ikoniska takfresker och ”Den yttersta domen” som upptar altarväggen. Konstverk som kännetecknar höjdpunkter under renässansens konstnärliga utveckling.
 
För Cattelan innebär akten att kopiera något en kärleksförklaring, och Sixtinska kapellet är onekligen en av världens mest älskade och beundrade rum. Men handlingen att kopiera något innebär för honom också att ge ett andra liv åt något som redan hänt. Kopian blir ett nytt original och det är den konceptuella innebörden eller anledningen till kopian som avgör om den enbart är en banal efterhärming eller ett nytt originalverk i sin egen rätt, menar han.
 
Men Sixtinska kapellet är inte bara känt för sin epokgörande konst. Det är även i detta rum kardinalerna samlas när det är dags att välja en ny påve. Rummet är med andra ord laddat med både konstnärlig, andlig och världslig makt. I miniatyrkapellet ruckar Cattelan på maktbalansen och låter oss bli till jättar som intar rummet. Och här blir du – i alla fall bildligt talat – större än Gud.

0

0

Prev Next