Monica Sjöö, Mother Earth in Pain, Her Trees Cut Down, Her Seas Polluted, 1996 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Ur “Through Time and Space: The Ancient Sisterhoods Spoke to Me”

Moder Jord lider, hennes träd har fällts, hennes hav förorenats, 1996

Monica Sjöö

Speltid: 03:18

Berättare: Jag gjorde den här målningen efter ett par besök i Newbury där jag tillsammans med kvinnor från vår Bristolbaserade grupp Ama Mawu vandrade genom de vackra gamla skogstrakterna omgivna av 14 000 träd som man avsåg offra och fälla för att skapa en förbifartsled för bilisterna, vilket tydligen skulle bespara dessa fem minuters extra körtid. Vi återvände ytterligare en gång och råkade på en ockupation av Tarmacs kontor i Newbury. Jag brukade gå till kvinnornas fredsläger vid Greenham Common i närheten på 80-talet. Nu fanns ”Ekokrigare”, kvinnor och män som bodde i ”hus” högt uppe i de hotade träden för att försöka rädda dem. Kampen fördes i flera månader men till slut besegrades de och träden fälldes. Jag kände djup sorg och smärta eftersom jag växte upp i norra Sverige med de vidsträckta nordiska björk- och tallskogarna som en gång uppstod i den sibiriska tajgans urskog. Jag älskar skogen och dess magiska varelser som gjorde mig så förtjust som barn. Patriarkerna närde däremot alltid ett hat mot skogen som är kvinnlig, mörk, fuktig och ogenomtränglig och som en stor kvinnlig ande härskar över.

Ungefär samtidigt som man stred för träden vid Newbury skedde ett förfärligt oljeutsläpp när en oljetanker gick på grund utanför Milford Haven i södra Wales, alldeles i närheten av mitt hem under fem års tid på 80-talet. Min älskade och allra vackraste kustremsa i Pembrokeshire hade besudlats och förorenats och tusentals oljedränkta fåglar dog.

Kort efter att målningen var färdig 1996 bestämde jag mig för att jag ville göra bruk av den i en politisk aktion och jag tog med den till en vårdagjämningsritual som några av oss (omkring tjugo kvinnor) ur Ama Mawu och den ekofeministiska gruppen Rowantree utförde utanför portarna till en forskningsstation vid Long Ashton, knuten till universitetet i Bristol – (ordet Ama är förknippat med moderskap – amning i Sverige och i många andra språk och Mawu är en viktig västafrikansk gudinna). Där gjorde man försök att odla genetiskt ”modifierat” eller snarare konstruerat vete, delvis finansierat av det enorma amerikanska multinationella företaget Monsanto som har siktet inställt på att dominera (och förorena) världens livsmedelsförsörjning. Vissa av oss var på den tiden engagerade i Genetixgruppen som tog ställning mot GM foods. Moder jord i min målning är baserad på en skulptur från yngre stenåldern som återfinns i den berömda litauiska feministiska arkeologen Marija Gimbutas bok ”Gudinnans språk.”

0

0

Prev Next