Guide

Monica Sjöö, Rebirth from the Motherpot, 1986 © The Estate of Monica Sjöö

Monica Sjöö föddes 1938 i Sverige men levde större delen av sitt liv i England och Wales. Som självlärd konstnär var hon engagerad aktivist och eko-feminist.

Sjöös kamp för lika rättigheter oavsett kön, klass och sexualitet tog sig uttryck i måleri, aktioner och demonstrationer. I hennes livsåskådning var gudinnedyrkan och tron på Moder Jords läkande krafter centrala.

Det skrivna ordet blev ett viktigt uttrycksmedel för Sjöö. Här kan du ta del av hennes egna ord om sitt liv och sin konst