Maurizio Cattelan, Breath, 2023. Foto: My Matson/Moderna Museet. © Maurizio Cattelan 2024.

Breath, 2023

Maurizio Cattelan

Speltid: 01:37

Berättare: En man och en hund ligger på marken vända mot varandra. Ett lågmält samspel mellan två arter som möts på samma nivå.
 
De två är skulpterade i den finaste vita carraramarmorn, ett material som för tankarna till renässansens mästare som Michelangelo eller till barockens Giovanni Lorenzo Bernini.
 
Men ”Breath” innehar ett annat slags monumentalitet, en finstämdhet som ligger i luften mellan de båda kropparna. Om de två kunde andas, som titeln kanske antyder, skulle deras utandning blandas i rummet mellan dem, föras tillbaka in i deras lungor och förena dem.
 
Här i ett till synes sovande eller medvetslöst tillstånd jämnas alla maktförhållanden mellan människa och djur ut och de två blir ett. De tycks utlämnade till sin omgivning, men samtidigt vilande i en trygghet under varandras beskydd.
 
Symbolik förknippad med hunden har en central roll i många kulturer runt om i världen, inte bara för deras välkända lojalitet mot människor utan också, i mytologin, som vägvisare mellan de levandes och de dödas värld.
 
Cattelan har ofta arbetat med att gestalta både människor och djur, men det här är första gången de möts i ett verk tillsammans.

0

0

Prev Next