Maurizio Cattelan, Ghosts, 2021. Foto: My Matson/Moderna Museet. © Maurizio Cattelan 2024.

Ghosts, 2021

Maurizio Cattelan

Speltid: 01:42

Berättare: Verket ”Ghosts” eller ”Andar” består av Hundratalsuppstoppade duvor som sitter utspridda längs med väggar och tak i utställningen.
 
Första gången de uppstoppade duvorna dök upp i Cattelans konst var 1997 i den italienska paviljongen på Venedigbiennalen – en stor internationell konstutställning som äger rum i Venedig vartannat år. Då hette verket ”Turister” och tankarna gick till de horder av människor som varje år besöker Venedig och som likt duvorna – som turisterna gärna matar på Markusplatsen – skräpar ner var de än kommer. Här såg vi kanske duvan som ”den flygande råttan”, som förstör och skräpar ner.
 
Duvorna återvände till Venedigbiennalen 2011, men nu utanpå fasaden till huvudutställningen i den Internationella paviljongen, under namnet ”Others” eller ”Andra”. Den nya titeln gav tankar om ett vi och dem, en sortering, eller rangordning av dem som befolkar stadsrummet. Duvornas placering på utsidan av paviljongen väckte nu frågan om vem som har tillträde till insidan av konstens finrum och vilka som stängs ute.
 
I den här utställningen kan duvorna upplevas som spöklika gestalter, där de sitter blickstilla ovanför besökarna. De blir våra följeslagare på färden genom salarna och tysta vittnen till det som sker i rummen under utställningens gång.

0

0

Prev Next