Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999. Installationsbild från "Not Afraid of Love", Monnaie de Paris, 2016. Foto: Zeno Zotti. Courtesy, Maurizio Cattelans Archive. © Maurizio Cattelan 2024.

 La Nona Ora , 1999

Maurizio Cattelan

Speltid: 01:49

Berättare: I ”La Nona Ora” eller ”Den nionde timmen” ser vi påven Johannes Paulus II ligga på en röd matta, fastklämd under en meteorit. Hans ansikte är förvridet av smärta, händerna kramar hårt om korsstaven – symbolen för påven som herden som leder flocken.
 
Verkets titel anspelar på det ögonblick då Kristus ropar: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” innan han dör på korset. Hur kan vi förstå denna scen? Är det en kollision mellan natur och religion? Är det ett himmelskt straff som utdelas? Eller är det kanske ett klassiskt memento mori-motiv, en påminnelse om att alla en gång ska dö?
 
Det finns många sätt att tolka Maurizio Cattelans konst på. Konstnären själv är dock försiktig med att ge sina verk en specifik innebörd. Den uppgiften lämnar han helst till oss betraktare.
 
Maurizio Cattelan är född 1960 i Padua, i norra Italien. Han bearbetar ofta i sin konst de krafter och idéer som har starkast inflytande över våra liv – kyrkan, politiken, marknaden.
 
Att som konstnär född i det katolska Italien använda sig av självaste påven i sitt utforskande av maktförhållanden kan tyckas självklart, om än inte riskfritt. Cattelans verk väcker ofta starka känslor. När ”La Nona Ora” år 2000 visades på Zachęta, det nationella museet för samtidskonst i Warszawa, slutade det med att museichefen tvingades avgå.

0

0

Prev Next