Överintendent Gitte Ørskou

Introduktion av Gitte Ørskou

Speltid: 01:59

Gitte Ørskou: Hej, mitt namn är Gitte Ørskou. Jag är överintendent på Moderna Museet och jag är också curator för den här utställningen som jag har gjort tillsammans med den italienska konstnären Maurizio Cattelan. Det är en utställning som handlar om makt, om konstens kraft. En utställning som ställer mer frågor än den kommer med svar.

Maurizio Cattelan är för många en konstnär som är känd. Han har gjort verk som har haft stor betydelse för allmänheten och flera av dem är med på utställningen här. La Nona Ora, påven som blir rammad av en meteor, eller HIM en liten Hitler-figur. Men de här verken möts av Moderna Museets egen samling.

Maruzio Cattelan har tidigare sagt att han ifrågasätter, ja han är allergisk mot varje form av makt. Och både den religiösa och den politiska makten blir ifrågasatt i utställningen men också museets egen makt.

Den har utställningen är den fjärde utställningen där vi djupdyker i vår egen samling. Och det att djupdyka i en samling tillsammans med en konstnär ger också en ny blick. Vi ser verk som vi inte har sett på länge och vi har skapat möten som skapar några helt nya tankar, reflektioner och associationer.

Den tredje handen är titeln på utställningen och vem vet vad den tredje handen är. Är det Guds hand? Är det Maurizio Cattelans egen hand? Ja, det får ni fundera på när ni går runt och ser på utställningen. Jag hoppas att ni får en fin tur genom utställningen.

0

0

Prev Next