Maurizio Cattelan, L.O.V.E., 2023. Installationsbild från "Den tredje handen". Foto: My Matson/Moderna Museet. © Maurizio Cattelan 2024.

L.O.V.E., 2023

Maurizio Cattelan

Speltid: 01:46

Berättare: Vid en första anblick kan det se ut som den kolossala handen i mitten av rummet visar fingret åt oss. Men vid en närmare titt ser man att de övriga fingrarna är avslagna och inte nedvikta – likt ett bevarat skulpturfragment från antiken som nötts av tidens tand. Med alla fingrar i behåll hade handen i stället kunnat upplevas som en fascisthälsning.
 
Den ådriga handen i monumentalformat på det sju meter höga podiet är en kopia av ett verk som i original återfinns på torget Piazza degli Affari framför börshuset i den italienska finanshuvudstaden Milano.
 
Skulpturen kom till i samband med en stor Cattelan-retrospektiv i Milano 2010, där skulpturen skulle utgöra ett tillfälligt inslag i staden. Trots livlig debatt innan verket kom på plats blev det snart omfamnat både av invånarna och av de styrande i staden vilket gjort att skulpturen står kvar där än idag, 14 år senare.
 
Italien hade drabbats hårt av den ekonomiska krisen 2008 och med sin placering framför börshuset upplevde många skulpturen som en hälsning till den italienska finanseliten, som många menade hade bidragit till svårigheterna.
 
Skulpturens namn, L.O.V.E. kan läsas som ordet kärlek på engelska, men titeln är också en akronym för de italienska orden libertà, odio, vendetta och eternità. Översatt till svenska blir det frihet, hat, hämnd och evighet.

0

0

Prev Next