Utställningsguide
En installation på Moderna Museet täcker väggar och golv med tyger, mattor, projektioner och mjuka skulpturer man kan sitta på.

Installationsvy från Korakrit Arunanondchai – From dying to living, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Korakrit Arunanondchai

From dying to living

17.09 2022 – 09.04 2023

Se filmen som låter oss följa med när konstnären Korakrit Arunanondchai i samarbete med Alex Gvojic låter det nya verket ”From dying to living” växa fram i utställningen med samma namn.

Det nya verket de skapat för Moderna Museet består av en programmerad sekvens ljud, ljus, föremål och videos som tillsammans skapar känslan av att befinna sig i gränslandet mellan kropp och ande, mellan sönderfall och kraften av nytt liv.

”From dying to living” bildar en länk mellan de två tidigare videoverken ”Songs for dying” (Döendets sånger) och ”Songs for living” (Levandets sånger) från 2021 som i utställningen ställs som motpoler till varandra. Arunanondchai berättar i filmen om de två verkens innebörd och relation till varandra.