Utställningsguide

Rashid Johnson och Hendrik Folkerts samtalar i utställningen Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling

Sju rum och en trädgård

RASHID JOHNSON OCH MODERNA MUSEETS SAMLING

30.09 2023 – 22.09 2024

Dagen innan öppnandet av utställningen Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling ägde ett samtal rum i utställningen mellan konstnären Rashid Johnson och curator Hendrik Folkerts.

Samtalet inleddes med frågan om vad det innebär att som konstnär göra en utställning i dialog med ett museum och en konstsamling. En utmaning som växte fram ur en öppen inbjudan från Moderna Museet.

Salongen

I utställningens första rum ”Salongen” möts abstrakta verk ur Moderna Museets samling på en gallervägg. Hur förhåller sig Rashid Johnson till abstraktionens olika historier i sitt konstnärskap och i utställningen? Samtalet leder in på jazz och varför Louis Armstrongs ”Black and Blue” spelas i rummet.

Ernest Mancobas målning Utan titel från 1962 blir en ingång till frågan om kopplingen mellan andlighet och abstraktion, och till Rashid Johnsons nya serie av röda gudsmålningar.

Jag såg ett rött ljus när jag slöt ögonen.

Genom mandelformen vesica piscis i gudsmålningarna ledde samtalet vidare till en diskussion om övergångsplatser, hågkomst, visuell läskunnighet och sann förståelse.

Den blå scenen

Den blå scenen är återkommande i utställningen. Den markerar var verken ur Moderna Museets samling presenteras, medan Rashid Johnson verk finns ”off-stage”, i kulisserna. Johnson talar om den blå scenens roll och om vikten av att bjuda in publiken och andra röster.

Scenen ger mig en möjlighet att bjuda in.

Konst av Marcel Duchamp fyller ett rum i utställningen där den möter bilden av en pojke som håller en leksakspistol mot sitt huvud och ler – ett fotografi av Elliott Erwitt från 1950. Johnson talar om relationen till Duchamp och om vad som uppstår i rummet där lek och allvar möts.

Hemma

Sol LeWitt är en konstnär som lämnat spår i utställningen där rutnätet och kuben är återkommande element. Johnson berättar om sitt förhållningssätt till rumslighet och hur han ser en inbjudan i verk av konstnärer som Sol LeWitt, Donald Judd och Carl André.

Skulpturen Home är en kub som fyllts av växter, keramik, sheasmör och böcker. Johnson berättar om processen bakom verket och om vad han fyllt kuben med. Johnson berättar också om lärdomar av publikens mottagande av verket.

Black and Blue

I utställningens sista rum möter Johnsons videoverk Black and Blue verk ur samlingen vilka alla kretsar kring självrepresentation. Det blir ett samtal om självporträttet som en form där det personliga och gemensamma möts.