Utställningsguide

Hilma af Klint, De tio största, nr 7, Mannaåldern, grupp IV, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Photo: Albin Dahlström / Moderna Museet

Den svenska konstnären Hilma af Klint (1862–1944) betraktas idag som en föregångare inom den abstrakta konsten. Efter studier vid Kungl. Konstakademien under 1880-talet etablerade sig Hilma af Klint som landskaps- och porträttmålare i Stockholm. Hösten 1907 påbörjade hon den första målningen i serien De tio största.